Hlavní obsah

readaptaci��n

Nechtěli jste hledat:

reactorreaktivní/proudový motor

readaptación(opětovné) adaptování/přizpůsobení

readaptarpřizpůsobit

readmisiónopětovné přijetí

readmitirznovu přijmout

reafirmaciónopětovné potvrzení

reafirmar(znovu) potvrdit

reagrupaciónpřeskupení, přeskládání

reagrupamientopřeskupení, přeskládání

reagruparpřeskládat, přeskupit