Hlavní obsah

pronombre

Podstatné jméno mužské

Vyskytuje se v

interrogativo: pronombres interrogativostázací zájmena

přivlastňovací: pronombre posesivopřivlastňovací zájmeno

relativní: pronombre relativoling. relativní zájmeno vztažné

tázací: pronombre /adverbio interrogativotázací zájmeno/příslovce

ukazovací: pronombre demostrativoling. ukazovací zájmeno

zájmeno: pronombre personal/posesivo/interrogativo/demostrativo/relativoosobní/přivlastňovací/tázací/ukazovací/vztažné zájmeno