Hlavní obsah

privilegiado

Vyskytuje se v

privilegovaný: posición privilegiadaprivilegované postavení

privilegium: privilegio personalosobní privilegium