Hlavní obsah

pecuniario

Vyskytuje se v

náhrada: compensación pecuniariapeněžitá náhrada

pecuniario: pena pecuniariapeněžitý trest