Hlavní obsah

patrimonio

Vyskytuje se v

inmaterial: patrimonio cultural inmaterialnehmotné kulturní dědictví

dědictví: patrimonio nacionalnárodní dědictví