Hlavní obsah

navázat

Dokonavé sloveso

  1. (vázáním prodloužit) prolongar, extender
  2. (vázáním spojit) ligar, empalmar, conectar
  3. (vázáním připevnit) na co atar a alg
  4. přen.na co (v řeči ap.) enlazarpřen.(obnovit, vztahy ap.) (re)anudarpřen.(vývojově ap.) entroncar con alg
  5. přen.(spolupráci, hovor ap.) entablarpřen.(vztah) trabarpřen.(styk, kontakt) establecernavázat přátelství s kýmtrabar amistad con algnnavázat rozhovor s kýmentablar una conversación con algn

Vyskytuje se v

kontakt: establecer comunicación /contactos con algnnavázat kontakt s kým

přátelství: trabar/anudar amistad con algnnavázat přátelství s kým

establecer: establecer comunicación con algnnavázat spojení s kým

amistad: trabar amistadnavázat přátelství, spřátelit se

navázat: trabar amistad con algnnavázat přátelství s kým