Hlavní obsah

lograr

Tranzitivní sloveso

  • alg dosáhnout čeho vítězství ap., získat colograr hacer algzvládnout, podařit se co

Vyskytuje se v

vynutit si: lograr por fuerza el acuerdo de algnvynutit si čí souhlas

zvládnout: lograr hacerlo, arreglárselaszvládnout to

dokázat: Logró hacerlo., Lo consiguió.Dokázal to.

probojovat se: El equipo de casa logró llegar a la final.Domácí tým se probojoval do finále.

stihnout: No logré enviarlo a tiempo.Nestihl jsem to poslat včas.

lograr: lograr hacer algzvládnout, podařit se co