Hlavní obsah

investigación

Vyskytuje se v

policial: investigación policialpolicejní vyšetřování

výprava: expedición de investigación/de rescate/de aventura/de cazavýzkumná/záchranná/dobrodružná/lovecká výprava

výzkum: investigación aplicadaodb. aplikovaný výzkum

terénní: investigación de campoterénní výzkum

výsledek: publicar los resultados de la investigaciónzveřejnit výsledky výzkumu

výzkumný: instituto de investigaciónvýzkumný ústav