Hlavní obsah

interrupci��n

Nechtěli jste hledat:

interrumpirpřerušit

interrupciónpřerušení, zastavení, vypnutí

interruptorvypínač , spínač, přerušovač

intersecciónprůsečík, průsečnice

intersectorialmezisektorový

intersexualintersexuální, mezipohlavní

intersexualidadintersexualita, pohlavní obojetnost

intersindicalmeziodborový

intersticialintersticiální, meziprostorový, vmezeřený

intersticiomezera, skulina, škvíra