Hlavní obsah

hora

Podstatné jméno ženské

 1. hodina časový úsek¿Qué hora es?Kolik je hodin?a todas horaspořád, vždyde última horaposlední, čerstvý zprávy ap.por horasod hodiny placený
 2. čas, chvíle vhodnýa su horavčas v předem stanovenou dobua última horana poslední chvílihoras bajaszlé chvílehora hachehodina H
 3. poslední hodin(k)a
 4. horas círk.hodinky breviář

Podstatné jméno ženské

 1. a buena hora mangas verdes hovor.pozdě bycha honiti
 2. dar hora a algn objednat koho lékař pacienta ap.
 3. dar la hora odbít (celou) hodiny
 4. en hora buena blahopřeji, blahopřejeme
 5. blahopřání
 6. entre horas mezi jídlem/jídly
 7. hora de verano/invierno letní/zimní čas
 8. hora oficial oficiální čas
 9. hora punta dopravní špička
 10. horas extras/extraordinarias přesčas
 11. la hora de la verdad hovor.hodina pravdy, rozhodující okamžik
 12. no dar ni la hora hovor., žert.být strašný skrblík
 13. no ver la hora de alg nemoct se dočkat čeho
 14. pedir hora a algn objednat se u koho, sjednat si schůzku s kým
 15. poner en hora nařídit, seřídit hodiny ap.

Vyskytuje se v

muerto: horas muertasvolný čas

poner: poner en horanařídit, seřídit, nastavit hodiny ap.

cuarto: cuarto de horačtvrthodina

extra: horas extraspřesčas

extraordinario: horas extraordinariaspřesčas

oficial: hora oficialoficiální čas

pedir: pedir horaobjednat se, objednávat se u lékaře ap.

alto: a las altas horas de la nochepozdě v noci

lectivo: hora lectivavyučovací hodina

oficina: en horas de oficinav úředních hodinách

prometer: slibovat hory dolyprometer el oro y el moro

čas: hora central europea, hora de Europa Centralstředoevropský čas

doba: hora de aperturaotevírací doba

hodina: cada horakaždou hodinu

hora: Skalisté horyMontañas Rocosas

chvíle: a última hora na poslední chvíli

konzultační: horas de consulta, studijní tutoría , horas de tutoríakonzultační hodiny

letní: hora de veranoletní čas

nařídit: poner el reloj en horanařídit (si) hodinky

objednat: pedir horaobjednat se sjednat si schůzku

od, ode: pagado por horaplacený od hodiny

oficiální: hora oficialoficiální čas

práce: horas extraspráce přes čas

provoz: tienda de 24 horas/servicio continuoobchod s nepřetržitým provozem

přes, přese: přes hory a dolypor montes y valles

skalnatý: geogr. Skalnaté horylas montañas Rocosas

zavírací: hora de cierrezavírací doba

: El tren no sale hasta dentro de dos horas.Vlak odjíždí až za dvě hodiny.

být: ¿Qué hora es?Kolik je hodin?

celá: a la hora en puntov celou (hodinu)

čtvrt: un cuarto de horačtvrt hodiny

dočkat se: Estoy ansioso por..., No veo la hora en que...Už se nemůžu dočkat, až...

dřív: una hora anteso hodinu dřív

dvouhodinový: película de dos horasdvouhodinový film

hluboko: hasta altas horas de la nochehluboko do noci

jít: ¿A qué hora sales?V kolik jdeš?

kolik: ¿Desde/A partir qué hora?Od kolika hodin?

místní: hora localmístní čas

na: jet na horyir a la montaña

načase: Es la hora de...Je načase...

placený: pagado por horaplacený od hodiny

pozdní: en altas horas, hovor. a las mil y quinientasv pozdní hodinu

před, přede: hace una horapřed hodinou

přesčas: hacer/trabajar horas extraspracovat přesčas

přesný: hora exactapřesný čas

půl: media hora půl hodiny

schůzka: acordar una cita, quedar, objednat se concertar horadomluvit si schůzku

skrblík: ser muy tacaño, přen. no dar ni la horabýt strašný skrblík

v, ve: ¿A qué hora?V kolik hodin?

zubař: pedir la hora al dentistaobjednat se k zubaři

důl: slibovat hory dolyprometer el oro y el moro

hadr: Ir con la hora pegada al culo.Lítat jako hadr na holi.

minuta: en el último momento, en la última horaza pět minut dvanáct na poslední chvíli

slibovat: slibovat hory dolyprometer el oro y el moro