Hlavní obsah

gyps

Vyskytuje se v

gyps: tener la pierna enyesada/en yesomít nohu v gypsu