Hlavní obsah

grada

Vyskytuje se v

centígrado: grado centígradostupeň Celsia

grado: quemadura de primer gradopopálenina prvního stupně

quemadura: quemadura de primer gradopopálenina prvního stupně

popálenina: quemadura de primer gradopopálenina prvního stupně

povodňový: tercer grado de peligro de inundaciónhydr. třetí povodňový stupeň

první: quemadura de primer gradomed. popálenina prvního stupně

studium: estudios de grado/másterbakalářské/magisterské studium

stupeň: asesinato en primer gradopráv. vražda prvního stupně

Celsius: 5 grados centígrados/Celsius5 stupňů Celsia

mráz: 15 grados bajo cero15 stupňů mrazu

pod, pode: diez grados bajo cerodeset stupňů pod nulou

stín: 38 grados a la sombra38 stupňů ve stínu

grada: gradasobecenstvo, publikum na stadionu ap.