Hlavní obsah

gráfica

Vyskytuje se v

diseño: diseño gráficografický design

reportero: reportero gráficofotoreportér

design: diseño gráficografický design

graf: gráfico de puntos/de columnas/circular/de tartabodový/sloupcový/kruhový/výsečový graf

grafický: representación gráfica de la lengualing. grafický obraz jazyka

psaný: acento gráficoling. psaný přízvuk

úprava: presentación gráficagrafická úprava

vtip: chiste gráficokreslený vtip