Hlavní obsah

gas

Podstatné jméno mužské

  1. chem.plyn, plynná látkaagua con gassycená voda s bublinkamigas lacrimógenoslzný plyn
  2. plyn palivococina de gasplynový sporákgas ciudad/de alumbradosvítiplyngas naturalzemní plyn
  3. gases plynatost, plyny, větry

Vyskytuje se v

gas: gasesplynatost, plyny, větry

caldera: caldera de gasplynový kotel

cámara: cámara de gas/letalplynová komora

conducto: conducto de gasplynovod, plynové potrubí

contador: contador de(l) agua/gasvodoměr/plynoměr

fogón: fogón de gasplynový sporák

horno: horno eléctrico/de gaselektrická/plynová trouba

lacrimógeno: gas lacrimógenoslzný plyn

cocina: cocina de gas/eléctricaplynový/elektrický sporák

hornillo: hornillo de gasplynový vařič

hořák: fogón de gasplynový hořák

komora: cámara de gasplynová komora

konstanta: constante molar de los gasesfyz. molární plynová konstanta

ložisko: bolsa de gasložisko plynu

osvětlení: alumbrado de gasplynové osvětlení

plyn: gas hilarantemed. rajský plyn

plynový: cañería de gasplynové potrubí

potrubí: cañerías de agua/gasvodovodní/plynové potrubí

rajský: gas hilaranterajský plyn

rozvést: instalar tuberías de gasrozvést plyn

sporák: cocina de gas/eléctricaplynový/elektrický sporák

trouba: horno eléctrico/de gaselektrická/plynová trouba

vedení: (tubería de) instalación de gasplynové vedení

výfukový: gases de escapevýfukové plyny

výtok: emanación de gastech. výtok plynu

vzácný: gas nobleodb. vzácný plyn

závit: rosca gastrubkový závit

zemní: gas naturalzemní plyn

bublinka: agua con gasvoda s bublinkami

neperlivý: agua sin gasneperlivá voda

přerušení: cortes del suministro de electricidad/gas/aguapřerušení dodávky elektřiny/plynu/vody

slzný: gas lacrimógenoslzný plyn

turbína: turbina de vapor/gasparní/plynová turbína

otáčka: a plena marcha, a pleno gasna plné otáčky jet naplno ap.

plný: a todo gas, a toda máquinana plný plyn

camping: camping gasplynový vařič k táboření