Hlavní obsah

ganancia

Vyskytuje se v

odvod: tributación de las gananciasodvod (daní) ze zisku

vykázat: presentar ganancia /pérdida ekon. vykázat zisk/ztrátu

ztráta: ganancias y pérdidaszisky a ztráty