Hlavní obsah

formar

Vyskytuje se v

formar: formar parte de alg(z)účastnit se, být/stát se součástí čeho

forma: dar forma a algdát čemu formu

obsah: forma y contenido de la obraforma a obsah díla

tvar: forma singulartvar jednotného čísla

aoristový: forma aorísticaaoristový tvar

kruh: sentarse formando círculo alrededor de alg(n)sednout si do kruhu kolem koho/čeho

sestavit: formar nuevo gobiernosestavit novou vládu

stát: hacer/formar colastát ve frontě

tvořit: Está compuesto/formado de/por ...Je tvořen ...

vrcholný: estar en la mejor formabýt ve vrcholné formě

historie: formar/hacer épocavejít do historie být převratný