Hlavní obsah

elevaci��n

Nechtěli jste hledat:

elepéelpíčko, LP

elevaciónzvednutí, vzestup, zvýšení, vznesení se

elevadozvednutý, vyvýšený, vyzdvižený

elevadorzvedací, zdvihací, zvyšující

elevalunaszavírání oken

elevarzvednout, zvýšit, vyvýšit

elfoelf

eliminaciónodstranění, eliminace

eliminadoreliminující, odstraňující

eliminarodstranit, eliminovat, vyřadit