Hlavní obsah

director

Vyskytuje se v

adjunto: director adjuntozástupce ředitele

mismo: Lo dijo el director mismo.Řekl to sám ředitel.

zástupce: director adjunto, subdirector , vicedirector zástupce ředitele

spojit: ¿Me pone con el director, por favor?Spojíte mě, prosím, s ředitelem?

stát se: llegar a ser directorstát se ředitelem

tehdejší: el entonces directortehdejší ředitel

director: director de cinefilmový režisér