Hlavní obsah

devastación

Vyskytuje se v

devastace: devastación de la herencia culturaldevastace kulturního dědictví