Hlavní obsah

denominaci��n

Nechtěli jste hledat:

denodadoodvážný, statečný, udatný

denominaciónpojmenování, označení, jméno

denominadonazvaný, pojmenovaný

denominadorjmenující, označující

denominaldenominativní, odvozený od jména

denominarpojmenovat, nazvat

denominativopojmenovací

denotaciónoznačení, náznak, vyjádření

denotarvyjadřovat, znamenat

denotativodenotativní, denotační