Hlavní obsah

concreci��n

Nechtěli jste hledat:

concordiasvornost, shoda, souhlas

concreciónkonkretizace, konkrétnost

concretadozkonkretizovaný, specifikovaný, upřesněný

concretamentekonkrétně, přesně řečeno, jmenovitě

concretar(z)konkretizovat, upřesnit, specifikovat

concretizaciónupřesnění, konkretizace, konkrétnost

concretizado(z)konkretizovaný, upřesněný, specifikovaný

concretizarupřesnit, konkretizovat

concretokonkrétní, skutečný, určitý

concubinatokonkubinát