Hlavní obsah

comunicado

Vyskytuje se v

nádoba: vasos comunicantesfyz. spojité nádoby

nález: comunicar el descubrimientooznámit nález

obsazený: Está comunicando.Je obsazeno. telefonní linka

povinnost: obligación de comunicar/informarpráv. oznamovací povinnost

tón: tono de comunicando/establecimiento de llamadavyzváněcí/obsazovací tón v telefonu

vyrozumět: comunicar alg por escritovyrozumět o čem písemně

hluchý: El teléfono no comunica., No hay tono.Telefon je hluchý.

oznámit: Se lo comunicaré.Oznámím mu to.