Hlavní obsah

comando

Vyskytuje se v

comandante: comandante de aviaciónvelitel letectva

jefe: comandante en jefevrchní velitel

důstojník: comandante velící důstojník

velící: comandante velící důstojník

velitel: comandante en jefe del ejércitovrchní velitel armády