Hlavní obsah

circunstancial

Vyskytuje se v

complemento: complemento circunstancial de lugar/tiempo/modopříslovečné určení místa/času/způsobu

místo: complemento circunstancial de lugarling. příslovečné určení místa

příčina: complemento circunstancial de causaling. příslovečné určení příčiny

určení: complemento circunstancial de lugar/de tiempo/de modo/de causa/concesivo/de condiciónpříslovečné určení místa/času/způsobu/příčiny/přípustky/podmínky