Hlavní obsah

catequístico

Přídavné jméno

  • círk.katechetický kurz ap.