Hlavní obsah

caracter��stica

Nechtěli jste hledat:

caracolessakra!, ksakru!, krucinál!

carácterpovaha, charakter, ráz

característicacharakteristika

característicocharakteristický, typický

caracterizacióncharakterizování, charakterizace

caracterizadovýznačný

caracterizadorcharakteristický, charakterizující

caracterizarcharakterizovat , být typický/charakteristický

caracterologíacharakterologie

caracterológicocharakterologický