Hlavní obsah

bendici��n

Nechtěli jste hledat:

bendecir(po)žehnat, udělit požehnání

bendición(po)žehnání

benditopožehnaný, blahoslavený, blahořečený

benedictinobenediktinský

benefactordobročinný, konající dobro

beneficenciadobročinnost

beneficiadomající prospěch, těžící

beneficiarprospívat, přinášet prospěch, být ku prospěchu

beneficiariopříjemce/příjemkyně , poživatel/poživatelka

beneficiodobrodiní