Hlavní obsah

basar

Tranzitivní sloveso

Vyskytuje se v

base: a base de bienvydatně, pořádně

imponible: base imponibledaňový základ

dato: base de datosdatabáze

jazyk: lengua base/de partidazdrojový jazyk

kmenový: empleados de basekmenoví zaměstnanci

lebeční: base cranealspodina lebeční

operační: base de operacionesvoj. operační základna

tábor: campo basezákladní tábor horolezecký

základ: base del impuestoekon. daňový základ

základní: salario base, sueldo básicoekon. základní mzda

základna: base militarvojenská základna