Hlavní obsah

ap

Nechtěli jste hledat:

ado, k

ahá!, ó!

ayach!, běda!, au!

alna, k/ke, do

aseso

FP(vy)učení

APASRPŠ

ap.mj.

apabulladozaskočený, zdrcený, zničený

apabullanteohromující, zdrcující, zničující

apabullarzaskočit, rozdrtit, zničit

apacentarpást

apachurrarrozmáčknout, rozmačkat

apacibilidadmírnost, klidnost, laskavost

apacibleklidný, pokojný, mírný

apaciguadozklidněný, utišený