Hlavní obsah

dedicación

Vyskytuje se v

plný: a jornada completa, a tiempo completo, con dedicación exclusivana plný úvazek práce

dedicación: dedicación exclusiva/plena/a tiempo completo(práce na) plný úvazek