Hlavní obsah

cursante

Vyskytuje se v

medio: geogr. curso mediostřední tok

principiante: curso para principianteskurz pro začátečníky

kurz: tipo de cambio, curso de cambiodevizový kurz

školní: curso (escolar)školní rok

usnadnit: aliviar el curso de algusnadnit průběh čeho

zápis: inscripción en el primer cursozápis do prvního ročníku

instruktorský: curso de instructorinstruktorský kurz

rekvalifikační: curso de reciclajerekvalifikační kurz

začátečnický: curso inicial/para principianteszačátečnický kurz

průběh: dejar que las cosas sigan su curso naturalnechat čemu volný průběh