Hlavní obsah

culpar

Vyskytuje se v

culpa: echar la culpa de alg a algnshazovat/svalovat vinu za co na koho

echar: echar la culpa a algnsvalovat vinu na koho, obviňovat koho

complejo: complejo de culpakomplex viny

mío: Fue culpa mía.Byla to moje chyba.

přiznat: confesar su culpapřiznat svou vinu

zprostit: absolver, declarar libre de culpapráv. zprostit viny

moct: No es mi culpa., Yo no tengo la culpa.Já za to nemůžu.

pocit: sentimiento de culpapocit viny

provinile: poner una cara de culpatvářit se provinile

svalit: echar la culpa, inculpar a algnsvalit vinu na koho

vina: tener la culpabýt na vině, mít vinu