Hlavní obsah

coronario

Přídavné jméno

  • anat.koronární tepna ap.arteria coronariakoronární arterie

Vyskytuje se v

koronární: arterias coronariaskoronární tepny

coronario: arteria coronariakoronární arterie