Hlavní obsah

copulativo

Vyskytuje se v

conjunción: conjunción copulativaspojka slučovací

slučovací: conjunción copulativaslučovací spojka

spojka: conjunción copulativa/adversativa/disyuntiva/condicional/concesiva/finalspojka slučovací/odporovací/vylučovací/podmínková/přípustková/účelová