Hlavní obsah

conclusión

Vyskytuje se v

sacar: sacar conclusionesvyvodit závěry

dojít: concluir, llegar a la conclusióndojít k závěru

dospět: llegar a la conclusióndospět k závěru

vyvodit: sacar conclusiones de algvyvodit závěry z čeho

závěr: al final, en conclusión de algv závěru čeho

ukvapený: sacar conclusiones precipitadasdělat ukvapené závěry

conclusión: llegar a la conclusióndojít k závěru