Hlavní obsah

concelebrar

Tranzitivní sloveso

  • círk.koncelebrovat