Hlavní obsah

complemento

Podstatné jméno mužské

  1. doplnění, doplněk pro ucelenost
  2. ling.rozvíjející větný člencomplemento directo/indirectopřímý/nepřímý předmětcomplemento circunstancial de lugar/tiempo/modopříslovečné určení místa/času/způsobu

Vyskytuje se v

complemento: complemento directo/indirectopřímý/nepřímý předmět

místo: complemento circunstancial de lugarling. příslovečné určení místa

příčina: complemento circunstancial de causaling. příslovečné určení příčiny

určení: complemento circunstancial de lugar/de tiempo/de modo/de causa/concesivo/de condiciónpříslovečné určení místa/času/způsobu/příčiny/přípustky/podmínky