Hlavní obsah

civil

Vyskytuje se v

civilní: protección civilcivilní obrana

občanský: código civilobčanský zákoník

obrana: protección civilvoj. civilní obrana

osoba: personas militares/civilesvojenské/civilní osoby

právo: derecho eclesiástico/de propiedad/internacional/civil/laboral/penal/constitucionalcírkevní/majetkové/mezinárodní/občanské/pracovní/trestní/ústavní právo

ručení: seguro obligatorio, responsabilidad civil obligatoriapráv., motor. povinné ručení

soud: juzgado civil/militarcivilní/vojenský soud

spor: pleito civilpráv. civilní spor

stavební: facultad de ingeniería civilstavební fakulta

svatba: boda por lo civil/religiosasvatba na radnici/v kostele

úřad: registro civilmatriční úřad

zákoník: código civilobčanský zákoník

ženit se: casarse por lo civilženit se na úřadě

brát se: casarse por la iglesia/por lo civilbrát se v kostele/na úřadě

radnice: casarse por lo civilmít svatbu na radnici

žaloba: demanda civilobčanskoprávní žaloba

año: año civilkalendářní rok

boda: boda civil/religiosasvatba na úřadě/v kostele

casar: casarse por lo civil/Iglesiauzavřít občanský/církevní sňatek

civil: derechos civilesobčanská práva

código: código civil/penal/de comercioobčanský/trestní/obchodní zákoník

derecho: derecho civil/comúnobčanské právo

estado: práv. estado civil(rodinný) stav

guardia: guardia civilčetník

guerra: guerra civilobčanská válka