Hlavní obsah

cautelar

Přídavné jméno

Vyskytuje se v

cautela: con cautelaopatrně, obezřetně

cautelar: medida cautelarpreventivní opatření