Hlavní obsah

carmelitano

Přídavné jméno

  • círk.karmelitánský