Hlavní obsah

cala

Vyskytuje se v

hueso: calado/empapado hasta los huesospromočený na kůži/kost

ponor: calado grandevelký ponor