Hlavní obsah

archidiácono

Podstatné jméno mužské

  • círk.arcijáhen