Hlavní obsah

zvolať

Dokonavé sloveso

  1. (zakričať) zvolat
  2. (zavolaním zhromaždiť) svolat
  3. (pozvať na rokovanie) svolat
  4. (iniciovať schôdzu ap.) svolat