Hlavní obsah

štartovať

Nedokonavé sloveso i dokonavé sloveso