Hlavní obsah

sodný

Přídavné jméno

  1. (obsahující jednovazný sodík) на́триевый, (содержа́щий) на́трийchlorid sodný kuchyňská sůlхлори́д на́трия, ку́хонная сольuhličitan sodnýуглеки́слый на́трийlouh sodnýкаусти́ческая со́да
  2. (týkající se sloučenin sodíku) на́триевый, (содержа́щий) на́трийsodná mýdlaна́триевые мы́ла

Vyskytuje se v

dusičnan: азотноки́слый на́трий, сели́тра на́триеваяdusičnan sodný

louh: гидрокси́д на́трия, каусти́ческая со́даlouh sodný

пе́рекись: пе́рекись на́трияperoxid sodný

серни́стый: серни́стый на́трийsirník sodný

sodný: хлори́д на́трия, ку́хонная сольchlorid sodný kuchyňská sůl