Hlavní obsah

socialistický

Vyskytuje se v

sovětský: Сою́з Сове́тских Социалисти́ческих Респу́бликSvaz sovětských socialistických republik

револю́ция: Вели́кая Октя́брьская Социалисти́ческая Револю́цияVelká říjnová socialistická revoluce

socialistický: социалисти́ческий реали́змsocialistický realismus