Hlavní obsah

rentgenový

Vyskytuje se v

paprsek: ультрафиоле́товые/рентге́новы лучи́ultrafialové/rentgenové paprsky

snímek: рентге́новский сни́мокrentgenový snímek

záření: рентге́новские лучи́, рентге́новское излуче́ниеrentgenové záření

сни́мок: рентге́новский сни́мокrentgenový snímek

rentgenový: рентге́новский сни́мокrentgenový snímek