Hlavní obsah

podstata

Vyskytuje se v

konkurzní: управля́ющий ко́нкурсной ма́ссойsprávce konkurzní podstaty

skutkový: соста́в преступле́нияpráv. skutková podstata trestného činu

správce: руководи́тель ко́нкурса, ко́нкурсный управля́ющийekon. správce konkurzní podstaty

v, ve: В при́нципе/су́щности/основно́м всё бы́ло ска́зано.V podstatě bylo vše řečeno.

нату́ра: по нату́реod přírody, v(e své) podstatě

вни́кнуть: вни́кнуть в суть де́лаpochopit podstatu, proniknout do podstaty (věci)

су́щность: В су́щности, он прав.Má v podstatě pravdu.

ядро́: ядро́ пробле́мыpodstata problému

podstata: факти́ческий соста́вpráv. skutková podstata