Hlavní obsah

pistole

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (zbraň) пистоле́тsignální/plynová pistoleсигна́льный/га́зовый пистоле́т
  2. (stříkací ap.) пистоле́тnastřelovací pistoleгвоздезабива́тельomítací pistoleштукату́рный пистоле́тtlaková pistoleпистоле́т под давле́ниемstříkací pistoleпульвериза́тор, краскораспыли́тель, пистоле́т-распыли́тель
  3. (láhev) буты́лка

Vyskytuje se v

stříkací: краскораспыли́тельstříkací pistole k nanášení barvy

tankovací: запра́вочный пистоле́тmotor. tankovací pistole

lakovací: пистоле́т-краскораспыли́тельlakovací pistole

lepicí: термоклеево́й пистоле́тtech. lepicí pistole

opalovací: термопистоле́тtech. opalovací pistole

startovací: ста́ртовый пистоле́тstartovací pistole

пистоле́т: сигна́льный пистоле́тsignální pistole

распыли́тель: пистоле́т-распыли́тельstříkací pistole

глуши́тель: пистоле́т с глуши́телемpistole s tlumičem

самозаря́дный: самозаря́дный пистоле́тsamonabíjecí pistole

pistole: сигна́льный/га́зовый пистоле́тsignální/plynová pistole