Hlavní obsah

jehla

Vyskytuje se v

preparační: препарова́льная игла́biol. preparační jehla

navléct: вдеть ни́тку в иго́лкуnavléci nit (do jehly)

prostrčit: проде́ть ни́тку в иго́лкуprostrčit nit jehlou

špička: остриё иглы́špička jehly

kupka: иска́ть иго́лку в сто́ге се́наhledat jehlu v kupce sena

seno: иска́ть иго́лку в сто́ге се́наhledat jehlu v kupce sena

šitý: сши́тый на ско́рую ру́куšitý horkou jehlou

ušít: сшить на ско́рую ру́куušít horkou jehlou

уколо́ть: уколо́ть ру́ку игло́йpíchnout se jehlou do ruky

була́вка: на була́вках держи́тся что(je to) spíchnuté horkou jehlou

иска́ть: иска́ть иго́лку в сто́ге се́наhledat jehlu v kupce sena

се́но: иска́ть иго́лку в сто́ге се́наhledat jehlu v kupce sena

сковорода́: чу́вствовать себя́ как на раскалённой сковороде́být jako na jehlách

jehla: вдеть ни́тку в иго́лкуnavléknout nit do jehly